จัดงานศพที่วัดจะต้องเตรียมตัวหรือของชำร่วยงานศพอย่างไรบ้าง?

จัดงานศพที่วัดจะต้องเตรียมตัวหรือของชำร่วยงานศพอย่างไรบ้าง?

จัดงานศพที่วัดจะต้องเตรียมตัวหรือของชำร่วยงานศพอย่างไรบ้าง?

เจ้าภาพงานศพหรือญาติของผู้ตาย ซึ่งจะต้องเตรียมตัวจัดงานศพหลากหลายขั้นตอน ในแต่ละวันที่มีการสวดศพตอนกลางคืนหรือการฟังพระ ก็จะต้องเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงแขกผู้มาร่วมงาน และยังต้องเตรียมน้ำปานะสำหรับพระสงฆ์ จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายคืองานฌาปนกิจศพ ซึ่งเจ้าภาพจะต้องจัดทำของชำร่วยงานศพไว้ล่วงหน้า และของชำร่วยก็จะต้องเสร็จก่อนที่จะถึงวันงานจริงๆ

เจ้าภาพที่จัดงานศพซึ่งเป็นคนในครอบครัวหรือญาติของผู้เสียชีวิต จะต้องมีการเตรียมตัวและสอบถามกับผู้ดูแลวัดว่าสถานที่ในส่วนนี้สามารถจัดงานศพได้หรือไม่ หรือมีครอบครัวไหนติดต่อขอจัดงานศพไว้ก่อนหน้านี้บ้างไหม เมื่อได้รับคำตอบจากทางวัดว่าสถานที่ว่างและสามารถจัดงานศพได้ หลังจากนั้นให้นำศพของผู้ตายไปไว้ที่วัด หลังจากนั้นจึงจัดเตรียมสถานที่และของชำร่วยงานศพเพื่อรองรับแขกจำนวนมาก

ขั้นตอนการเตรียมงานระหว่างรอของชำร่วยงานศพเสร็จ

การดำเนินงานในแต่ละวันที่ญาติได้ตั้งศพไว้ที่วัด ส่วนใหญ่จะมีคนดูแลวัด เจ้าหน้าที่ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ามัคทายก มาคอยดูแลและช่วยอธิบายขั้นตอนการจัดและเตรียมงานตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งในระหว่างที่ญาติได้จัดงานสวดศพช่วง 1-2 คืนแรกนั้น ญาติก็จะต้องติดต่อหรือเตรียมพูดคุยกันเรื่องงบประมาณ และคัดเลือกสินค้าที่จะต้องสั่งทำของชำร่วยงานศพ ซึ่งทางญาติควรจะติดต่อสั่งทำของชำร่วยล่วงหน้า เพื่อให้ทางร้านมีช่วงเวลาในการเตรียมของ รวมทั้งทำการติดสติ๊กเกอร์ที่มีชื่อของผู้เสียชีวิตไว้กับของที่ระลึก ให้เสร็จทันก่อนที่จะถึงวันงานเผาศพ

งบประมาณค่าอาหาร/น้ำ/นมและของชำร่วยงานศพโดยรวม

เรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานศพนั้น ไม่ได้รวมอยู่ในส่วนที่มัคทายกของทางวัดจะสามารถให้คำแนะนำเราได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณส่วนต่างๆนั้น ญาติควรจะต้องเป็นผู้ดำเนินการและจัดสรรด้วยตนเอง และอาจจะสอบถามค่าใช้จ่ายโดยประมาณจากแม่บ้านที่มาทำอาหาร ค่าน้ำเปล่าหรือนมที่จัดเตรียมถวายแด่พระสงฆ์ทุกในคืน และจะต้องสอบถามจากร้านค้าที่จำหน่ายของที่ระลึก หรือของชำร่วยงานศพว่า หากทางญาติต้องการสินค้าจำนวนเท่านี้.. ร้านค้าจะคิดเป็นเงินโดยรวมเท่าไร หรือร้านค้ามีสินค้าเรียงตามราคางบประมาณให้ทางญาติเลือกได้แบบไหนบ้าง

วางแผนสั่งของชำร่วยงานศพ ของที่ระลึกสำหรับแขกในวันเผาศพ

ตามปกตินั้น ร้านค้าที่จำหน่ายของที่ระลึกหรือของชำร่วยงานศพ จะจัดเตรียมสต๊อกสินค้ามากกว่า 200 ชิ้น ต่อแบบ เนื่องจากงานศพทุกงาน จำเป็นจะต้องมีของที่ระลึกไว้ เพื่อมอบให้กับแขกผู้ที่เดินทางมาร่วมแสงความเสียใจ ทั้งกับตัวผู้เสียชีวิต ญาติของผู้เสียชีวิต และคนในครอบครัวของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งญาติของผู้ตายจะต้องจัดเตรียมและวางแผนว่า แขกที่จะเดินทางมาร่วมในวันที่เผาศพนั้น มีจำนวนมากน้อยเท่าไรหรือคำนวนคร่าวโดยประมาณแบบเผื่อเหลือเผื่อขาด แล้วจึงค่อยทำการยืนยันจำนวนที่ต้องการสั่งของชำร่วยงานศพกับทางร้านด้วยตัวเลขจำนวนของที่ชัดเจน